Regelverk

Här är länkar till sidor och pdf-filer som berör regelverk för gasol.

 

MBS (Myndigheten för samhällskyd och beredskap)

Behandlar förerskrifter av för farligt gods på väg. Krav på gasolflaskor, återkommande kontroller av flaskor, märkning av rörsystem, cisterner, husvagnar, husbilar samt manskapsbodar och gasapparater. (Den apparat som det brinner i tex spis, kylskåp mm).

 

AFS 1999:4

Dessa föreskrifter behandlar rörsystem (tryckbärande anordningar) som har ett drifttryck över 0,5 Bar.

(ändringarna införda enligt 2000:41)

 

AFS 2006:8

Dessa föreskrifter behandlar regler för tryckprovning. (Tidigare utgåva 1985:14)

 

AFS 1997:7
Dessa föreskrifter behandlar regler för hantering av gaser.