Gasolinformation

Gasol är ett effektivt och rent bränsle. Avgaserna från gasol innehåller bara koldioxid och vatten. Fördelen med gasol är att det går att lagra mycket energi i små behållare, tack vare att gasen komprimeras till vätska i flaskorna.

 

En 11 kilos flaska innehåller:

  • 11 kg gasolvätska eller
  • C:a 22 liter gasolvätska eller
  • 10500 liter gasolgas eller
  • C:a 140 Kwh energi

1 liter gasolvätska väger C:a 0,5 kg. Gasolgas är 1,5 gånger tyngre än luft. Gasens vikt i förhållande till luft är viktigt att känna till av säkerhetsskäl då utströmmande söker sig till låga punkter tex kölen i en båt. En annan viktig egenskap att känna till blandningsförhållande med luft för att få en antändbar gasblandning är 2-10% gas i luften. Bensinånga har ungefär lika blandningsförhållande som gasol, varför bensin är att jämföra med gasol ur säkerhetsaspekt.

 

MSB Informationsbroshyr om gasol i hemmet

MSB brandfarlig vätska i hem & fritidsmiljö

 

 Informationsfilmer från Myndigheten för samhällsskydd & bredskap.

Gasol i båt

Gasol i husvagn/husbil

Gasol i hemmet