Reklamationer-returer

Returer Reklamationer

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 2 år efter det att du har tagit emot varan. Lööfs Gasol AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt.OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan.

 

Synligt fel: Anmäls direkt till fraktaren. Emballaget sparas för eventuell reklamation till fraktaren för transportskada.

Dolt fel: anmäls till info@loofsgasol.se inom 3 dagar från mottagandet av varan.En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut eller reparerar. Om en vara är felaktig eller felexpedierad står vi för returfrakten. Vid godkänd reklamation betalar vi tillbaka ditt köpbelopp,samt eventuella fraktkostnader senast inom 30 dagar. Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

 Vi uppskattar att ni kontaktar oss snarast möjligt, helst per mail när ni upptäcker felaktighet. När vi fått in reklamationsärendet per mail kommer vi kunna ge snabbare feedback på vad som händer med just Ert ärende. Även en uppföljning kan komma att bli aktuell beroende på ärendets art. Det känns viktigt för oss att Ni får information om vad som händer.

OBS! Det är viktigt att felbeställt gods eller i övrigt returnerat gods sänds i originalemballage eller annat godkänt ytteremballage och det skall förslutas med transperent tejp utan företagsloggor, och inte heller sättas på dekaler eller annan reklametikett med företagslogotyp.