Frågor & Svar om gasol

Fråga: Hur vet man hur mycket gasol det är kvar i gasolflaskan?

 

Svar:

Gasolflaskor innehåller vätska som bara kan vägas om den är av metall. På gasolflaskorna finns vikten tryckt vad flaskan väger tom, all vikt över den vikten är gasol. Kompositflaskor är i gynnsamma fall genomskinliga.

 


 

Fråga: Vad ska jag kontrollera på min gasolanläggning inför säsongen ?

  

Svar:

Kontrollera packningar i flaskanslutningen (bör bytas varje år då de utsätts för för fullt flasktryck 5-15 bar och inte kostar många kronor). Böj på alla slangar för att se att inga torrsprickor uppstår, slangen ska var märkt med årtal. Vår rekommendation är byte av slang utomhus varannat år inomhus var 5:e år. En godkänd gasolslang i sverige skall vara märkt med EN 559  -30 grader & årtal. Koppla på flaskan och öppna ventilen, kontrollera sedan alla kopplingar med. Läckspray eller såpvatten så att inga bubblor uppstår. Har du en läckindikator monterad går läcktestningen av systemet väldigt lätt. När du försäkrat dig att systemet är tätt tänder du gasapparaten/na och ser att de brinner med blå/grön låga. Brinner någon apparat med gula toppar på lågan måste de göras rena. Vid gula lågor på gasolbrännare bildas kolmonoxid vilket är väldigt giftigt.

 


 

Fråga: Är det lägre tryck i de blå Campingflaskorna?

 

Svar:

Nej alla behållare som innehåller Propan har samma tryck vare sig det är en Campingflaska eller en stor gasoltank. Eftersom det är gasolvätska i behållarna så är det temperaturen som styr hur mycket tryck det är i behållaren inte storleken. Vill du veta trycket vid olika temperaturer klicka här.